مسجد امام جعفر صادق

ولایت

اهميت مباحث اعتقادی اهميت و ارزش هر علمی بستگی به موضوع آن دارد و در ميان تمام علوم علم اعتقادات شريف ترين و با…

موسسه حفظ و نشر آثار

اخلاق

اعتقادات

ولایت

اهميت مباحث اعتقادی اهميت و ارزش هر علمی بستگی به موضوع آن دارد و در ميان تمام علوم علم اعتقادات شريف ترين و با…

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی (دامت برکاته)

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی (دامت برکاته)

آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت برکاته)

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته)

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (دامت برکاته)