سخنرانی های ماه مبارک رمضان ۹۸

سخنرانی روز اول ماه مبارک رمضان 98 با موضوع اعمال در ماه مبارک رمضان سخنرانی روز دوم ماه مبارک رمضان 98 با موضوع اهمیت دانستن احکام در دین سخنرانی روز سوم ماه مبارک رمضان 98 با موضوع برکات روز های لیله…