امام هادی علیه السلام

زندگی نامه حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام

0

امام هادی علیه السلام

 

فهرست

پیشگفتار ۱۹

فصل اول امامت و ولایت حضرت امام هادی ۵G6. 25

بخش اول: ضرورت احتیاج به حجّت و این که زمین نباید خالى از حجّت خدا باشد. ۲۶

بخش دوم: صفات امام و شرایط امامت‏ ۵۰

بخش سوم: عصمت ائمّه ۵G6 و لزوم عصمت امام‏۵G6 71

بخش چهارم: اعمال جز اقرار به ولایت‏ قبول نمیشود ۸۲

بخش پنجم: آغاز امامت امام هادی ۵G6 در سن کودکی.. ۹۰

بخش ششم: تصریحات امام جواد G بر امامت امام هادىG… 92

بخش هفتم: ویژگی خاص دوره امامت امام هادی G… 97

فصل دوم:ویژگیهای شخصیتی حضرت امام هادی G… 99

بخش اول: زندگینامه امام هادی G… 100

بشارت دادن پیامبر اکرم [ به ولادت امام هادی G… 100

سال و محلّ توّلد امام هادی G… 100

نام، کنیه و القاب مبارک امام هادی G… 101

ملقّب شدن امام دهم G به نقی و هادی.. ۱۰۳

پدر امام هادی G… 104

مادر امام هادی G… 104

مراسم تولّد امام هادی G… 105

شمایل امام هادی G… 105

بخش دوم: فرزندان گرامی امام هادی G… 106

امام حسن عسکری ۵G6 جانشین حضرت امام هادی ۵G6 107

فرزندان دیگر امام هادی۵G6(حسین، محمّد و جعفر) ۱۰۸

بخش سوم: همسر گرامی امام هادی G… 111

نام و نسب.. ۱۱۱

طریقه رسیدن و وصال مادر امام حسن عسکری۵G6 به پیشگاه امام هادی۵G6 113

تحمّل شدائد و همراهی با حجّت خداوند. ۱۱۴

داغ هجران. ۱۱۵

جزء زنان صالحه و قانته. ۱۱۶

بخش چهارم: مراحل زندگى حضرت امام هادى G… 117

حضرت امام هادى G در سایه سار پدر ۱۱۸

فصل سوم:فضائل و مناقب، سیره و اخلاق و عبادات حضرت امام هادی G… 120

وقار و هیبت امام هادی G… 121

احترام علویان به امام هادی G… 125

بخشش و کرم امام هادی G… 126

پارسایی و زهد امام هادی G… 129

عبادت و بندگی امام هادی G… 130

ساده زیستی امام هادی G… 131

مهربانی امام هادی G… 132

سختکوشی امام هادی G… 132

بردباری و شکیبایی امام هادی G… 133

دانش امام هادی G… 134

سعی امام هادی ۵G6در هدایت گمراهان. ۱۳۶

نهی امام هادی ۵G6 از همراهی با طایفه صوفیه. ۱۳۶

طلب شفای امام هادی ۵G6 از زائر امام حسین ۵G6 138

فصل چهارم:احتجاجات و فرمایشات حضرت امام هادی G… 141

بخش اول: احتجاجات امام هادی G… 142

عرضه دین حضرت عبدالعظیم حسنی به پیشگاه امام هادی۵G6 149

بخش دوم: فرمایشات امام هادی G… 153

بخش سوم: تفسیر قرآن در کلام امام هادی G… 163

تازه بودن قرآن در همه زمانها ۱۶۴

نامه های حضرت امام هادی  ۵G6 165

دعا‌های حضرت امام هادی ۵G6 165

علم خداوند. ۱۶۷

جانشینی امام هادی ۵G6 167

هشدار امام هادی۵G6 به وکیل خویش… ۱۶۸

غلوّکنندگان از نظر امام هادی ۵G6 170

نظر امام هادی ۵G6 درمورد خلق قرآن مجید. ۱۷۴

اختفای اجباری امام ۵G6 175

شبکه وکالت امام هادی ۵G6 176

نامه به متوکّل.. ۱۸۰

نامه متوکّل به امام۵G6 181

نامه به مردم اهواز ۱۸۳

اخبار غیبی امام هادی۵G6 214

پاسخ های فقهی امام هادی۵G6 215

فصل پنجم:معجزات و کرامات حضرت امام هادی G… 218

فصل ششم:اصحاب و یاران امام هادی G… 270

اصحاب ویاران امام هادی ۵G6 271

روایت‌گری بانوان. ۲۷۲

بقیه روایت‌گران و اصحاب امام هادی۵G6 272

۱-حضرت عبدالعظیم حسنی ۵۸۶ ۲۷۲

تاریخ تولّد و وفات حضرت عبدالعظیم ۵۸۶ ۲۷۴

در ک محضر امامان ۵:۶ ۲۷۵

مرقد مطهّر حضرت عبدالعظیم ۵۸۶ با اشاره پیامبر ۵[۶ ۲۸۱

۲-علی بن مهزیار اهوازی ۵;۶ ۲۸۲

خوزستان عالم پرور ۲۸۲

معاصران فرهیخته. ۲۸۴

جایگاه پسندیده ۲۸۴

عالم عابد. ۲۸۶

آثار بابرکت.. ۲۸۶

۳-ابراهیم بن مهزیار ۵;۶ ۲۸۸

۴-خیران خادم قراطیسی ۵;۶ ۲۸۹

۵-ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری ۵;۶ ۲۹۰

۶-علی بن جعفر همینیاوی (همانی) ۵;۶ ۲۹۱

۷-ابن سکیت یعقوب بن اسحاق اهوازی ۵;۶ ۲۹۱

۸-احمد بن اسحاق اشعری قمی ۵;۶ ۲۹۲

۹-ایوب بن نوح بن درّاج ۵;۶ ۲۹۵

۱۰-ابوعلی حسن بن راشد ۵;۶ ۲۹۵

۱۱-عثمان بن سعید ۵;۶ (نایب اوّل از نوّاب اربعه) ۲۹۶

۱۲-حسین بن سعید بن حمّاد اهوازی ۵;۶ ۲۹۷

۱۳-حسن بن علی ناصر۵;۶ ۲۹۸

۱۴-ابراهیم بن عبده نیشابورى ۵;۶ ۲۹۹

۱۵-ابراهیم بن محمّد همدانى ۵;۶ ۳۰۰

۱۶-احمد بن محمّد بن عیسى اشعرى قمى ۵;۶ ۳۰۱

۱۷-حسن بن راشد ۵;۶ ۳۰۳

۱۸-حسن بن على وشّاح ۵;۶ ۳۰۳

۱۹-ریّان بن صلت ۵;۶ ۳۰۴

۲۰-فضل بن شاذان بن خلیل نیشابورى ۵;۶ ۳۰۴

۲۱-محمّد بن احمد محمودى ۵;۶ ۳۰۵

۲۲-محمّد بن حسن بن ابى الخطّاب زیات ۵;۶ ۳۰۶

۲۳-محمّد بن فرج رخجى ۵;۶ ۳۰۶

۲۴-معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمّار کوفى ۵;۶ ۳۰۶

۲۵-یونس بن عبدالرّحمان ۵;۶ ۳۰۷

۲۶-ابراهیم بن داود هاشمی یعقوبی ۵;۶ ۳۰۸

۲۷-ابراهیم بن محمّد بن فارس نیشابوری ۵;۶ ۳۰۹

۲۸-ابن فضال ۵;۶ ۳۱۱

۲۹-ابن ماهویه قزوینی ۵;۶ ۳۱۲

۳۰-احمد بن ابراهیم مراغی ۵;۶ ۳۱۳

۳۱-احمد بن هلال کرخی ۵;۶ ۳۱۵

۳۲-احمری نهاوندی ۵;۶ ۳۱۷

۳۳-حسن بن خالد برقی ۵;۶ ۳۱۸

۳۴-رازی زینبی ۵;۶ ۳۱۹

۳۵-محمد بن اسماعیل صیمری ۵;۶ ۳۲۰

۳۶-محمّد بن رجاء ۵;۶ ۳۲۱

۳۷-محمّد بن علی بن بلال ۵;۶ ۳۲۲

فصل هفتم:رخدادهای سیاسی و اجتماعی و …عصر امام هادیG… 326

۱٫اوضاع کلّى سیاسى.. ۳۲۸

۲٫وضعیت فرهنگى. ۳۳۲

۳٫اوضاع اقتصادى.. ۳۳۲

۴٫جایگاه اجتماعى و سیاسى امام هادى‏ G.. 333

۵٫عبّاسیان و امام هادى‏ G.. 334

۶٫آزار و اذیت پیروان اهل بیت‏ :….. ۳۳۶

۷٫تخریب مرقد مطهّر امام حسینg توسط متوکّل عبّاسی. ۳۳۷

۸٫نهضت‏هاى علویان. ۳۳۷

نیازهاى دوره حضرت امام هادى G.. 341

اثر اوّل. ۳۴۲

اثر دوّم. ۳۴۶

نیازهاى جامعه اسلامى در عصر امام هادى‏ G.. 354

۱٫اجتناب از مبارزه مستقیم با حاکمان و پرهیز از تحریک آنان. ۳۵۵

۲٫ردّ و باطل کردن تحریکات فکرى و شبهه‏هاى دینى. ۳۵۷

۳٫هماوردى علمى با حکومت و دانشمندان دربارى.. ۳۵۸

۴٫گسترش دایره نفوذ در دستگاه حاکم. ۳۶۰

حضرت امام هادى‏ G و تکمیل و ایمنسازى گروه شیعه. ۳۶۱

امام هادى‏ G و قضیه نوه بزرگوارش حضرت مهدى‏ f… 361

ایمنى بخشیدن به شیعه و آماده کردن آنان براى مرحله غیبت.. ۳۶۷

ایمن سازى عقیدتى. ۳۶۷

موضع‏گیرى آن حضرت در برابر غالیان و فرقه‏هاى منحرف.. ۳۶۹

پدیده زیارت و نقش آن در ایمن سازى عقیدتى. ۳۷۰

سازمان وکلا.. ۳۷۱

وکیلان امام هادى‏ G.. 373

ایمن سازى اقتصادى.. ۳۷۴

ایمن سازى علمى. ۳۷۶

ایمن سازى تربیتى. ۳۷۷

ایمن سازى امنیتى. ۳۸۱

الف-بر حذر داشتن شیعه از نوشتن بعضى از چیزها ۳۸۲

ب-تغییر نام‏ها ۳۸۴

ج-برحذر داشتن یاران از گفتن سخنان مهم در اماکن عمومى. ۳۸۴

د-نفوذ در دستگاه دولتى. ۳۸۵

فصل هشتم:شهادت جانسوز امام هادی G… 387

عبّاسیان و چالشهای پیش روی آنان. ۳۸۸

تبعید امام هادی G… 388

واکنش مردم در مقابل تبعید امام هادی ۵G6 389

رخدادهای بین راه ۳۹۰

تبعیدگاه نظامی.. ۳۹۱

توطئه نافرجام. ۳۹۲

قتل متوکل، پایانی کوتاه بر توطئهها ۳۹۴

جنایت دیوانه وار عباسیان. ۳۹۵

پرواز به سوی دوست.. ۳۹۵

مراسم تشییع و خاکسپاری امام هادی ۵G6 400

فصل نهم:سامرا قبله هفتم. ۴۰۳

موقعیت جغرافیایی. ۴۰۴

شهرسامرا ۴۰۴

جمعیّت سامرا ۴۰۵

سامرای قدیم. ۴۰۵

علّت نام‌گذاری سامرا ۴۰۵

تاریخچه. ۴۰۷

سنّی‌نشینی. ۴۰۷

به خاک سپرده شدگان در سامرا ۴۰۷

مکتب علمی سامرا ۴۰۹

حوزه علمیه سامرا ۴۰۹

تأسیس حوزه علمیه سامرا ۴۱۰

مکتب سامرا ۴۱۳

آثار اصولی به روش مکتب سامرا ۴۱۵

بزرگان حوزه سامرا ۴۱۵

کتابخانه‌های حوزه سامرا ۴۱۶

انفجار و تخریب بارگاه ملکوتی امام هادی G.. 417

فصل دهم:نیایشها و ادعیه امام هادی G… 420

ادعیه آن حضرت در حمد و ثنای الهی. ۴۲۲

در توحید خدای بزرگ.. ۴۲۲

در تسبیح خدا، در روز چهاردهم و پانزدهم ماه ۴۲۲

طریقی دیگر از قرائت زیارت عاشورا ۴۲۳

در تسبیح خدای سبحان. ۴۲۳

در تسبیح خدای سبحان. ۴۲۳

در تمجید خدا قبل از ذکر دعا ۴۲۳

در مناجات خدا ۴۲۴

ادعیه آن حضرت در مورد نماز و آن چه به آن ارتباط دارد ۴۲۵

در قنوت.. ۴۲۵

در حال قنوت.. ۴۲۶

در تعقیب نمازها ۴۲۹

در سجده شکر ۴۳۰

ادعیه آن حضرت در قضای حوایج. ۴۳۰

در اجابت خواسته‌ها و گشایش سختیها ۴۳۰

در اجابت خواسته‌ها و گشایش سختیها ۴۳۲

در درخواست حوایج. ۴۳۳

ادعیه آن حضرت در پوشیده ماندن از دشمن و بیماری.. ۴۳۴

در دور ماندن از امور ترسناک.. ۴۳۵

در دور ماندن از مشکلات.. ۴۳۸

در تعویذ برای سردرد ۴۳۸

در تعویذ برای بیماری امّ صبیان. ۴۳۹

ادعیه آن حضرت در زیارت جامعه کبیره ۴۴۰

زیارت جامعه کبیره ۴۴۰

سبب نام‌گذاری.. ۴۴۰

سند زیارت جامعه. ۴۴۰

محتوای زیارت جامعه کبیره ۴۴۲

شرح‌های زیارت جامعه کبیره ۴۴۲

شرحهای عربی. ۴۴۳

شرحهای فارسی. ۴۴۴

متن زیارت جامعه کبیره ۴۴۵

ویژگیهای زیارت جامعهٔ کبیره ۴۵۷

امام شناسی. ۴۵۸

بنیان‏هاى فکرى تشیّع. ۴۵۹

اصلى‏ترین عناصر فکرى تشیّع که از این متن استفاده مى‏شود بدین قراراست: ۴۶۱

زیارت غدیر ۴۶۲

فصل یازدهم:زیارت و توسّل به حضرت امام هادی G… 466

اشاره ۴۶۷

صلوات بر امام هادی G… 467

توسّل بر امام هادی G… 468

نماز امام هادی G… 468

دعاى آن حضرت پس از اتمام نماز ۴۶۸

روز زیارت امام هادی G… 469

زیارت امام هادی G… 470

زیارتی دیگر مختصّ حضرت امام هادی النّقی ۵G6 472

سخن پایانی. ۴۷۹

منابع و مآخذ. ۴۸۲

کتاب هایی از همین نگارنده ۴۸۷

 

پیش­گفتار

بِسْمِ‏ اللّٰهِ‏ الرَّحْمٰنِ‏ الرَّحِیمِ‏

إِنَّمٰا أَنْتَ‏ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ‏ قَوْمٍ‏ هٰادٍ[۱]

اللّٰهُمَّ‏ صَلِّ‏ عَلَىٰ‏ عَلِی‏ بْنِ‏ مُحَمَّدٍ وَصِی الْأَوْصِیٰآءِ وَ إِمٰامِ الْأَتْقِیٰآءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّهِ الدِّینِ وَ الْحُجَّهِ عَلَى الْخَلٰآئِقِ أَجْمَعِینَ اللّٰهُمَّ کَمٰا جَعَلْتَهُ نُوراً یسْتَضِی‏ءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوٰابِکَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقٰابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِآیٰاتِکَ‏ وَ أَحَلَّ حَلٰالَکَ وَ حَرَّمَ حَرٰامَکَ وَ بَینَ شَرٰائِعَکَ وَ فَرٰائِضَکَ وَ حَضَّ عَلَىٰ عِبٰادَتِکَ وَ أَمَرَ بِطٰاعَتِکَ وَ نَهَىٰ عَنْ مَعْصِیتِکَ فَصَلِّ عَلَیهِ أَفْضَلَ مٰا صَلَّیتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیٰائِکَ وَ ذُرِّیهِ أَنْبِیٰائِکَ یٰا إِلَهَ الْعٰالَمِینَ،

خدایا درود فرست بر على بن محمّد۵G6، جانشین اوصیا، و پیشواى پرهیزگاران، و یادگار امامان دین، و حجّت بر همه آفریدگان. خدایا چنان‏ که او را نورى قرار دادى، که مؤمنان به وسیله او روشنى جویند، پس به پاداش شایانت‏ مژده داد، و به کیفر دردناکت بیم داد، و ما  را از صولت تو برحذر داشت، و آیات تو را به یاد مردم انداخت، و حلالت را حلال و حرامت را حرام کرد، و قوانین و واجبات تو را بیان فرمود، و مردم را به بندگى تو ترغیب نمود و به طاعت تو فرمان داد، و از نافرمانى‏ تو‏ بازداشت، پس بر او درود فرست، برترین درودى که بر یکى از اولیایت، و نسل پیامبرانت فرستادى، اى معبود جهانیان‏.

سلام بر استوانه هدایت

سلام بر خورشید تفضل و عبادت

سلام بر اقیانوس بی کران خوبی­ها و کرامت

سلام بر آستانه مهر و شفاعت

سلام بر فرزند امامت و رسالت

سلام بر امام بزرگی­ها و شرافت

سلام بر پیشوای تقوی و سخاوت

سلام بر الگوی پاکیزگی و سعادت

سلام بر معدن جود و رضا و صداقت

سلام و صلوات خدا و ملائکه و انبیاء و اولیاء صلوات الله علیهم اجمعین بر امام هادی۵G6 که سعادت عالمیان، محتاج هدایت او و جامع همه فیوضات دنیا و آخرت است. او که معرفتش سر منشاء تمام خیرات و عرض ارادت به ساحت قدسش توفیق خاصان و هدایت شدگان است.

آری معرفت به خورشید عالم­تاب هدایت نقوی میسر نیست مگر با بهره­مندی از آیات نورانی قرآن کریم که: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یهْدی لِلَّتی‏ هِی أَقْوَمُ وَ یبَشِّرُ الْمُؤْمِنینَ الَّذینَ یعْمَلُونَ الصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبیراً.[۲] (همانا این قرآن به استوارترین راه، هدایت مى‌کند و به مؤمنانى که کارهاى شایسته انجام مى‌دهند، بشارت مى‌دهد که برایشان پاداش بزرگى است).

و کامیابی به آن چشمه فیّاض ممکن نیست، مگر از فرمایشات خاندان وحی و رسالت که: اللهُ أَعْلَمُ حَیثُ یجْعَلُ رِسٰالَتَهُ[۳]، (خدا بهتر مى‌داند رسالتش را کجا قرار دهد).

هیچ امتی بی امام و هادی نمی­شود مگر آن که گمراه و سرگردان شده و دامن­گیر پستی، هلاکت و نیستی خواهد شد. جلوه رحمانیّت و رحیمیّت خدای منّان در وجود مبارک امام۵G6 تجّلی نموده، زیرا:« وَ کُلَّ شَیْءٍ اَحْصَیْنٰاهُ فِی اِمٰامٍ مُبِینٍ»[۴]، (و همه اشیاء را در امامی آشکار گردآوری و قرار دادیم).

از آن جا که بهره­ مندی از رحمت خاص الهی نیازمند معرفت حقیقی، به حجّت و امام۵G6 می­باشد، کتاب حاضر گوشه­ای از انوار تابناک امام هادی۵G6 را ارایه نموده باشد تا قلوب آماده بتواند با معرفتی هر چند مختصر تقرّب به ذات حضرت باری تعالی پیدا نموده و به سبب آشنایی با حجّت او طریق بندگی حضرت حق جلّ و علا بیاموزند. امید آن که این بضاعت ناچیز، از اقیانوس بی­کران فضل و عنایت آل الله سلام الله علیهم اجمعین بهره‌مند گشته و مقبول درگاه خدای منّان قرار گیرد.

اللّٰهُمَ‏ عَرِّفْنِی‏ حُجَّتَکَ‏ فَإِنَّکَ‏ إِنْ‏ لَمْ‏ تُعَرِّفْنِی‏ حُجَّتَکَ‏ ضَلَلْتُ‏ عَنْ‏ دِینِی‏ [۵]

[۱] – سوره رعد آیه ۷/ تو فقط هشداردهنده‏ اى و براى هر قومى رهبرى است

[۲] – سوره الاسرا آیه ۹

[۳] – سوره الانعام آیه۱۲۴

[۴] – سوره یاسین آیه۱۲

[۵] –  الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۱، ص: ۳۳۷

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.