امام جواد علیه السلام

زندگی نامه حضرت محمد بن علی الجواد علیه السلام

0

امام جواد علیه السلام

فهرست

پیشگفتار. ۱۳

فصل اول. ۱۵

اثبات امامت امام جواد (۷). ۱۶

دلایل و شواهد امامت  حضرت امام جواد (۷). ۱۸

الف) نصّ بر امامت… ۱۹

روایات در مورد امامت آن حضرت.. ۲۰

ب) جایگاه وفضایل امام (۷). ۲۱

ج) مولودی پرخیر و برکت… ۲۳

د) نبوت برخی انبیا در کودکی.. ۲۴

هـ) گفتار و رویکرد امامان(A). 25

وصیّت امام رضا (۷). ۲۵

ز) انجام دادن تکالیف الهی امر امامت… ۲۶

۱تربیت و هدایت امّت اسلام  ۲۶

۲بیان احکام و معارف دینی و شبهه زدایی   ۲۷

۳فعالیت سیاسی  ۲۷

اثبات صحیح بودن رسیدن به مقام امامت قبل از رسیدن به سن بلوغ.. ۲۸

مقدمه اول: اهمیّت امام بین شیعیان.. ۲۸

مقدمه دوم: تشکیل جوامع علمی توسط امامان (A). 32

مقدمه سوم: شمردن مشخصات دقیق ائمه(A) برای تمییز دادن آنها از غیر امام، توسط امامیه. ۳۲

مقدمه چهارم: امامت و نبوت کودک امر مورد تأییدی می‌باشد. ۳۳

  1. امامت و نبوّت کودک از منظر قرآن: ۳۳

۲-  امامت کودک از منظر تاریخ: ۳۴

مقدمه پنجم: قدرت خداوند بر فراهم کردن شرایط رسالت و امامت در کودکی.. ۳۵

مقدمه ششم: برای رشد عقل سن معینی وجود ندارد. ۳۶

مقدمه هفتم: الهی بودن منصب امامت… ۳۷

جواب اشکال بعد از ذکر هفت مقدمه. ۳۷

پاسخ به چند سؤال: ۳۸

گرداب اعتقادی.. ۴۰

پاسخ های امام جوادعلیه السلام. ۴۱

روایات در مورد امامت آن حضرت.. ۴۴

فصل دوّم. ۵۲

ویژگی‌های شخصیّتی حضرت امام جواد الائمّه(۷). ۵۲

ولادت امام جواد (۷). ۵۳

نحوه‌ی تولّد آن حضرت (۷). ۵۳

چهره‌ی آن حضرت (۷). ۵۴

مادر بزرگوار ایشان.. ۵۴

القاب حضرت امام جواد (۷). ۵۴

همسران ایشان.. ۵۵

روایات در مورد ازدواج آن حضرت (۷) با امّ الفضل.. ۵۵

فرزندان فرزندان آن حضرت (۷). ۵۶

ویژگیهای شخصی مادر آن حضرت (۷). ۵۶

نقش انگشتری حضرت (۷). ۵۶

دوران امامت… ۵۶

نحوه برخورد حضرت امام جواد (۷) با حاکمین زمان.. ۵۸

امام جواد(۷) در مسند امامت… ۵۸

امام جواد(۷) و شیعیان.. ۵۸

حرز اما م جواد (۷). ۵۹

فصل سوم ۶۰

سیره و اخلاق حضرت امام جوادالائمه (۷). ۶۰

صبر و بردباری.. ۶۱

شجاعت در گفتار. ۶۲

جود و احسان. ۶۳

نیکوکاری.. ۶۳

انس حضرت جواد (۷)با قرآن کریم ۶۴

پرهیز از تجمّل. ۶۴

هدیه دادن. ۶۵

بخشش.. ۶۵

تشنه معرفت.. ۶۵

عبادت و زهد حضرت (۷). ۶۶

برخی سخنان گهربار امام جواد gدر موضوعات اخلاقی. ۶۶

شراکت در ظلم ۶۶

پیام رستگاری.. ۶۶

اهل معروف.. ۶۷

زینت های انسانی‏ ۶۷

انتخاب همسر. ۶۷

پاداش محبت.. ۶۸

استمداد و نامه به امام (۷). ۶۸

سازش و نرمی با والدین. ۶۸

جلب محبت دیگران. ۶۹

روایات دیگری در باب فضایل و سیره آن حضرت.. ۶۹

فصل چهارم. ۸۰

مباحث علمی حضرت امام جواد الائمّه (۷). ۸۰

علت پیدایش مناظرات در زمان آن حضرت (G). 81

مناظره برای اثبات امامت… ۸۲

مناظره امام جواد (G) با یحیی بن اکثم. ۸۴

بخش دیگری از مناظره حضرت علیه السلام. ۸۷

مناظره در مورد احادیث جعلی.. ۸۸

مبارزه با تفسیرهای نابجا ۹۱

مناظره‌ای که منجر به شهادت امام جواد علیه‌السلام شد. ۹۲

چند نمونه از احتجاجات و استدلال های علمی حضرت(۷). ۹۳

بحثی در باب صفات خداوند. ۹۳

توحید و عدم رؤیت خدای متعال.. ۹۵

روزگار رهایی(پرسشی در باب ظهور حضرت ولی عصر(عجل الله فرجه)) ۹۶

برخی از فرمایشات آن حضرت (G). 96

فصل پنجم. ۱۰۳

کرامات و معجزات حضرت امام جوادالائمه (۷). ۱۰۳

شهادت عصا بر امامت.. ۱۰۳

خشک شدن دست نوازنده ۱۰۴

خواندن شهادتین در روز سوم تولّد. ۱۰۵

آگاهی از قلوب مردم. ۱۰۵

شفای چشم ۱۰۶

آزادی از زندان.. ۱۰۷

طلا شدن خاک… ۱۰۷

نقره از برگ زیتون.. ۱۰۷

میوه دادن درخت سدر. ۱۰۸

زنده کردن گاو مرده. ۱۰۸

برخی دیگر از معجزات و کرامات آن حضرت.. ۱۰۹

فصل ششم ۱۳۳

وقایع تاریخی زمان امامت حضرت امام جوادالائمّه(۷). ۱۳۳

رویدادهای عصر امام جواد(۷). ۱۳۴

دوره امامت امام جواد (۷). ۱۳۹

برخورد با فرقه های منحرف.. ۱۴۰

مقاومت در برابر حاکمان جور زمان.. ۱۴۲

قاطعیّت در طرد اطرافیان فاسد. ۱۴۲

نهضت بزرگ… ۱۴۲

عنایات ویژه. ۱۴۶

فصل هفتم ۱۴۸

شهادت حضرت امام جوادالائمه (۷). ۱۴۸

شهادت امام جواد الائمه علیه السلام. ۱۴۹

نقل اول.. ۱۴۹

نقل دوم. ۱۵۰

نقل سوم. ۱۵۰

روایات در باب شهادت آن حضرت.. ۱۵۱

فصل هشتم ۱۵۶

فضیلت زیارت و توسل به حضرت امام جوادالائمّه(۷). ۱۵۶

توسّل خاص به حضرت اما م جواد (۷). ۱۵۷

حرز امام جواد (۷). ۱۵۷

خاطره‌ای جالب از اثرات این حرز مبارک… ۱۵۷

توسل به امام جواد (۷). ۱۵۸

نماز امام جواد علیه السلام. ۱۵۸

زیارت امام جواد (۷). ۱۵۹

فضیلت زیارت امام جواد (۷). ۱۶۰

زیارت نامه ای دیگر برای امام جواد علیه السلام. ۱۶۱

وداع با امام جواد (۷). ۱۶۴

ادعیه امام جواد (۷). ۱۶۴

دعای آن حضرت(۷) در ستایش خدای بزرگ.. ۱۶۴

دعای آن حضرت(۷) برای روز دوازدهم و سیزدهم ماه ۱۶۴

دعای آن حضرت(۷) در مناجات با خدا قبل از استخاره ۱۶۵

دعایی دیگر برای استخاره ۱۶۶

مناجات با خدا برای نادیده گرفتن لغزشها ۱۶۶

مناجات آن حضرت(۷) با خدا برای سفر نمودن. ۱۶۸

مناجات آن حضرت(۷) برای طلب روزی.. ۱۶۹

مناجات آن حضرت(۷) با خدا در پناه بردن به او. ۱۷۱

مناجات آن حضرت(۷) با خدا برای درخواست توبه. ۱۷۲

دعای آن حضرت(۷) برای درخواست رفتن به حج. ۱۷۳

دعای آن حضرت(۷) برای بر طرف شدن ظلم ۱۷۵

مناجات آن حضرت(۷) برای شکر گزاری خداوند ۱۷۶

مناجات آن حضرت(۷) با خدا برای طلب حاجات.. ۱۷۷

دعای امام جواد (۷) برای فردی که فرزندش را از دست داده ۱۷۸

توصیه آن حضرت(۷) برای زیارت قبور مومنین. ۱۷۸

دعای آن حضرت(۷) در قنوت.. ۱۷۹

دعای دیگری از قنوت آن حضرت(۷). ۱۸۰

دعای آن حضرت(۷) برای تعقیب همه نمازها ۱۸۲

دعای آن حضرت(۷) در تعقیب نماز صبح. ۱۸۳

توصیه دعایی برای صبح و عصر. ۱۸۳

دعای آن حضرت(۷) هنگام شستن دست بعد از غذا ۱۸۴

دعای آن حضرت(۷) برای بر طرف شدن غم و اندوه ۱۸۴

دعای آن حضرت(۷) برای پوشیده ماندن از دشمن. ۱۸۴

متن کامل حرز امام جواد (۷). ۱۸۵

حرز دیگری از ایشان. ۱۹۲

دعاهای آن حضرت(۷) در تعویذ برای بیماری ریح الصبیان. ۱۹۲

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز جمعه. ۱۹۲

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز شنبه. ۱۹۵

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز یکشنبه. ۱۹۶

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز دوشنبه. ۱۹۶

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز سه شنبه. ۱۹۷

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روزچهارشنبه. ۱۹۷

دعای آن حضرت(۷) در تعویذ برای روز پنجشنبه. ۱۹۷

سفارش آن حضرت(۷) برای اعمال اوّل هر ماه ۱۹۷

دعای آن حضرت(۷) در شب اول ماه رجب.. ۱۹۸

دعای آن حضرت(۷) در روز نیمه ماه رجب و روز مبعث.. ۱۹۸

دعا های دیگری از آن حضرت (۷). ۱۹۹

فصل  نهم ۲۰۱

اصحاب و یاران حضرت امام جوادالائمّه (۷). ۲۰۱

اشاره ۲۰۳

۱- حضرت عبدالعظیم حسنی(۷). ۲۰۳

۲- علی بن مهزیار اهوازی.. ۲۰۷

نامه های محبت آمیز امام جواد (۷) به ایشان. ۲۰۸

دیگر از خدمات این صحابی وفادار ائمّهD….. 209

۳- ابراهیم بن مهزیار. ۲۱۰

۴- ابن سکّیت یعقوب بن اسحاق اهوازی شیعی. ۲۱۰

۵- خیران خادم قراطیسی. ۲۱۲

۶- احمدبن اسحاق اشعری قمی. ۲۱۳

۷-  ابوعلی حسن بن راشد ۲۱۵

۸- حسین بن سعید بن حمّاد اهوازی.. ۲۱۵

۹- اسحاق بن اسماعیل نیشابوری.. ۲۱۶

۱۰-حسین بن عبداللّه نیشابوری.. ۲۱۶

روایات در باب اصحاب و یاران آن حضرت.. ۲۲۰

سخن پایانی. ۲۲۳

منابع و مآخذ. ۲۲۴

کتاب‏هایی از همین نگارنده ۲۲۹

 

 

پیشگفتار

«تِلْکَ الْجَنَّهُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا[۱]»

(این همان بهشتى است که به بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث مى‌دهیم )

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَهِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَه…  مَنْ أَتَاکُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ یَأْتِکُمْ هَلَکَ إِلَى‏ اللَّهِ‏ تَدْعُونَ‏ وَ عَلَیْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِیلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْکُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عَادَاکُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَکُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَکُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّکَ بِکُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَیْکُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَکُمْ وَ هُدِیَ مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ مَنِ اتَّبَعَکُمْ فَالْجَنَّهُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَکُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَکُمْ کَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَکُمْ مُشْرِکٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَیْکُمْ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ الْجَحِیم‏

هستی یک محور دارد و غیر آن محور دیگری ندارد و آن توحید ولایی است؛ اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا – و بعضی که بر سر سفره این محور نشسته‌اند  گاهی توّهم قطب و محور بودن دارند. از آنها باید پرسید با چه داشته‌ای چنین توهم بی پایه و اساسی دارند؟! «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ[۲]» (اى مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى ‏نیاز ستوده است) اگر منشاء این توهم، ابزار امروزی و مدرن و جدید است که به وسیله پی بردن انسان به ضوابط مقرّر شده در عالم و کشف آنها رخ داده، باید گفت این روابط و ضوابط پنهان و آشکار مکشوف بشر، مخلوق و مجعول خالق هستی است و فردایی دارد که فردا، امروز را مانند دیروز، قدیمی و پایین و غیرکارآمد تلقی خواهد کرد و این ربطی به سنّت مصطلح در معارف ناب وحیانی ندارد زیرا همین روابط و ضوابط مکشوفه دیروز و امروز و فرداها، خود از سنن الهی و مجعول و مخلوق خدای متعال است که بشر به فراخور توان مختصر فکری خود به آن پی برده و با ترکیب و تبدیل استخدام امور مختلف آن، ابداع و اختراع می نماید و این انسان را در مقابل سنن الهی، دارای استقلال ذاتی و ایجاد محور و قطبی مقابل محور و قطب عالم امکان نمی‌کند گرچه این گستاخی را عده‌ای به غرور دوست دارند ولی باید گفت: (یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِ یمِ ؟!)«ای آدمی، چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟[۳]» اما به جایی نرسیدند و مثال فرعون‌ و نمرود و شدّاد و قارون و غیره فراوان است. در همین حال که از استقلال ذاتی و عقلی سخن می‌گوید، از تمام زوایای وجود و حیات او نیاز به سنن الهی تراوش می‌کند و باید گفت خود را مضحکه خلایق می‌کنیم و بس.آری فطرت و سرشت آدمی برمبنای توحید ولایی، لباس خلقت پوشیده و تنها براین مبنا انسان به سعادت و کمال نائل می‌گردد و این سرشت ناب در مکتب قرآن و عترت صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِم أجمَعِین شکوفا شده و صاحب خود را به مراتب بالا و رفیع می‌رساند « یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (خداوند کسانی را که ایمان آورده‏اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می‏بخشد[۴].) از این رو آشنایی فطرت‌ها و سرشت‌های پاک، با مکتب تربیت‌آموز قرآن و عترت از دیدگاه الگوپذیری، و اقتدا به آنها، بسیار ضروری است که در این بین، جایگاه جوان‌ترین امام هدایت حضرت جوادالائمه(۷)بسیار شایسته و غیرقابل وصف است که باید خودرا در محضر پر فیض آن حضرت حاضر نمود و از نسیم‌های رحمت خاصّه حضرت حقّ جَلَ وَ عَلا بهره مند شد.

امید آنکه ما را در زمره محبّین و پیروان حقیقی با معرفتش بپذیرد و در دنیا و آخرت لحظه‌ای از چشمه فیّاض جود و سخاوت حضرتش جدا نشویم. ان‌شاءالله والحمدلله رب‌العالمین

[۱]  – سوره مریم آیه ۶۳

[۲]  – سوره فاطر آیه ۱۵

[۳] – سوره انفطارآیه ۷

[۴] – سوره مجادله؛ آیه ۱۱

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.